Ώρα 06:00 π.μ.. Στους -3 η θερμοκρασία στην Κοζάνη, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο.