Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΚΦΕ Κοζάνης έχει τη χαρά και την τιμή να συμμετέχει στη  συντονιστική ομάδα  διοργάνωσης της δράσης «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον  Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2022».

Κατά την εαρινή ισημερία την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, που σηματοδοτεί την αρχή της  άνοιξης, ο Ήλιος θα βρίσκεται κάθετα πάνω από τον Ισημερινό. Την επόμενη ημέρα, τη  Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και με την  έγκριση του Υπουργείου Παιδείας θα επαναλάβουν στις αυλές των σχολείων τους το Πείραμα  του Ερατοσθένη, ένα από τα ωραιότερα και πιο διάσημα πειράματα, που δίνει τη δυνατότητα  στους/στις μαθητές/μαθήτριες να υπολογίσουν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης, με  τρόπο παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένης πάνω από 2000 χρόνια πριν.

Είναι ένα πείραμα απλό αλλά με τεράστια εκπαιδευτική αξία, αφού αξιοποιούνται οι αρχές της  ανακαλυπτικής, της συνεργατικής και τις βιωματικής μάθησης καθώς και γνώσεις από την  Ιστορία, τα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, τη Φυσική, την Πληροφορική κ.α.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη φόρμα https://tinyurl.com/2p94rd72.

Στον χάρτη http://bit.ly/2T2Nm6i μπορείτε να δείτε τα σχολεία που ήδη έχουν δηλώσει  συμμετοχή στη δράση.