Σκουπίδια πίσω από τις αποθήκες του ΟΣΕ τα οποία δεν μαζεύει καμία δημοτική αρχή..