Λάχανο “γίγας” στην Άνω Κώμη Κοζάνης. Η φωτογραφία είναι του Ν. Τζιαναμπέτη.