ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

  Στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης (Μαμάτσειο)  από 1-3-22 λειτουργεί   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ.

 1. Σκοπός της Τράπεζας Αίματος αυτής είναι η κάλυψη έκτακτων αναγκών σε αίμα των αιμοδοτών που εμπλουτίζουν την Τράπεζα με την αιμοδοσία τους καθώς και σε δημότες της κοινότητας που δεν είναι αιμοδότες.

 1. Η εθελοντική Αιμοδοσία αποτελεί Κοινωνική Προσφορά για αντιμετώπιση αναγκών της τοπικής κοινωνίας του Δρεπάνου με πρώτιστο χρέος την εξασφάλιση των αιμοδοτών σε περίπτωση ανάγκης.

 1. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να είναι όλοι, που τους το επιτρέπει η υγεία και είναι σε ηλικία 18 μέχρι 62 ετών. Είναι μέλη της Τράπεζας Αίματος Δρεπάνου και δεν συγκροτούν μ’αυτόν τον τρόπο Σύλλογο Αιμοδοτών , χωρίς να αποκλείεται η σύσταση Συλλόγου από τα ίδια τα μέλη.

 1. Αιμοδότες στην Τράπεζα αίματος μπορούν να είναι και όσοι δεν είναι δημότες-κάτοικοι ή μένουν εκτός κοινότητας Δρεπάνου , αρκεί πριν την αιμοδοσία   να αναφέρουν ότι δίνουν για την Τράπεζα αίματος Δρεπάνου-Κοζάνης  σε όποιο Νοσοκομείο και αν γίνει η αιμοδοσία.

 1. Η διαχείριση του αποθέματος της Τράπεζας αίματος γίνεται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ (Μαμάτσειο).

 1. Η χορήγηση μονάδων αίματος θα γίνεται μετά από σημείωμα προς το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ και θα υπογράφεται από την πενταμελή επιτροπή αφού πρώτα θα κατατίθεται στην κοινότητα βεβαίωση από αρμόδιο ιατρό του Νοσοκομείου για την απαιτούμενη συνολικά ποσότητα αίματος.

 1. Για τρίτα πρόσωπα αποφασίζει η Επιτροπή.

 1. Ο ορισμός των μελών θα γίνεται με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δρεπάνου και η θητεία τους θα ακολουθεί τη θητεία του Τοπικού Συμβουλίου Δρεπάνου.

 1. Κατά την περίοδο μεταξύ των αιμοδοσιών όταν το απόθεμα φθάσει στις 10 μονάδες, που ορίζεται ως βάση ασφαλείας, δεν θα γίνεται χορήγηση σε μη εθελοντές.

 • Στην κοινότητα θα τηρούνται βιβλία αρχείου στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία της διαχείρισης του αποθέματος ( εξυπηρετηθέντες , αναπλήρωση , συμμετέχοντες ) των αιμοδοσιών καθώς και μητρώο εθελοντών αιμοδοτών ( ενεργών και δικαιούχων).

 • Σε περίπτωση αδρανοποίησης της Τράπεζας Αίματος Δρεπάνου το τυχόν απόθεμα θα το διαχειριστεί το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ αφού πρώτα οριστικοποιηθεί εγγράφως η παύση λειτουργίας της Τράπεζας.

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

                                                                    ΦΩΤΙΟΣ  Χ.   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ