Πρωινές εικόνες από διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ κεντρικής πλατείας και σιδηροδρομικού σταθμού.