Η χιονόπτωση συνεχίζεται. Εικόνα με θέα από την περιοχή του Αγ. Νικάνορα.