Φωτογραφίες, του kozan.gr, από τις καραμπόλες, 28 περίπου αυτοκινήτων, λόγω της πυκνής ομίχλης, στα διόδια του Πολυμύλου.