Ώρα 20:00. Το γλέντι με τα χάλκινα στο Bo Cafe συνεχίζεται και σήμερα βράδυ Κυριακής.