Βίντεο με τη κατάσταση του δρόμου από τη Λευκοπηγή μέχρι τα “Λευκάδια” έξω από τον Άργιλο.