Ώρα 08:40 π.μ.: Εικόνα από τη λαική αγορά της Πτολεμαίδας.