Το project της πρώτης ενεργειακής κοινότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οφέλη και τις δυνατότητές της, ανέπτυξε το δίκτυο «Οφeλος» από την Κοζάνη στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Το project παρουσίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του δικτύου Λευτέρης Ιωαννίδης και Νίκος Κολτσίδας και από πλευράς ΥΠ.ΕΝ. συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας κ. Τσαλέμης Δημήτριος και ο  συνεργάτης του γραφείου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, κ. Γιώργος Αλιάγας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν, να ενημερωθούν τα στελέχη του Υπουργείου για τις δραστηριότητες του δικτύου, για τα προβλήματα στην ανάπτυξη του πλάνου σχετικά με την προώθηση μικρών έργων ΑΠΕ αλλά και για τις προτάσεις της “Όφeλος» σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ιδιαίτερα των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στη Δυτικής Μακεδονία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο ενημερώθηκε για την πορεία της υποβολής της πρώτης αίτησης για σύνδεση ενός Φ/Β πάρκου στην περιοχή του Μαυροδενδρίου και την πορεία των νέων αιτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη επίλυσης σημαντικών προβλημάτων με σημαντικότερο αυτό της έλλειψης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για αντίστοιχα έργα.  «Είναι σημαντικό, σε μια εποχή κατά την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα οξύ πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας, να είναι εφικτή η υλοποίηση έργων Ενεργειακού Συμψηφισμού που θα περιορίζουν σημαντικά το οικονομικό βάρος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για αγορά ενέργειας» τόνισαν τα μέλη της «Οφeλος».

Οι ίδιοι πρότειναν να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα υποστηριχθεί από όλους τους φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (Υπουργείο Ενέργειας, ΣΔΑΜ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, ΔΕΗ κ.λ.π.).

«Ειδικότερα προτείναμε να διαμορφωθούν οι αναγκαίες υποδομές σε συγκεκριμένη έκταση όπου θα χωροθετούνται και θα αναπτύσσονται ορθολογικά όλες οι προτάσεις για έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από Ενεργειακές Κοινότητες, πολιτών, Δήμων ή επιχειρήσεων της περιοχής» ανέφεραν.

Αναφορά έγινε και στα ζητήματα χρηματοδότησης τέτοιων έργων από υφιστάμενα ή νέα οικονομικά εργαλεία. Η συζήτηση για τη Δυτική Μακεδονία, έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοια έργα τα οποία και θα πρέπει να αξιοποιηθούν.

Τα μέλη δεσμεύτηκαν πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβάλλουν γραπτώς και αναλυτικά τις προτάσεις τους, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι, η ανάπτυξη των μικρών έργων ΑΠΕ και των ενεργειακών κοινοτήτων αποτελούν μια πολύ σημαντική λύση στην παρούσα ενεργειακή κρίση.