Η  Γ.Κεσίδης Α.Ε, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz, επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος των πωλήσεων με την πρόσληψη ενός σύγχρονου σύμβουλου πωλήσεων αυτοκινήτων.

Ο/Η υποψήφιος/α Σύμβουλος Πωλήσεων θα ενταχθεί στην υπάρχουσα ομάδα πωλήσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων πωλήσεων παρέχοντας παράλληλα άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Απαραίτητη η ευχέρεια στην επικοινωνία, η σοβαρότητα, η γνώση της Αγγλικής καθώς και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και το οργανωτικό και διοικητικό πνεύμα. Γνώση της Ελληνικής αγοράς Αυτοκινήτου και ικανοποιητική εμπειρία σε παρόμοια θέση θα αξιολογηθούν ως πρόσθετα προσόντα.

Στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα με mail στο [email protected] και  [email protected]