Βόλτα στην Καστροπολιτεία των Σερβίων. Φωτογραφίες από Ελένη Καραγιάννη.