Είναι γνωστό ότι οι ανάγκες σε αίμα δεν έχουν συγκεκριμένη περίοδο. Είναι καθημερινές και μάλιστα αυξημένες. Σύλλογοι και εθελοντικές οργανώσεις κάνουν ό.τι είναι δυνατόν για να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες αίματος. Σήμερα, Πέμπτη 14/4, η Τράπεζα Αίματος του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ κι η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, ένωσαν τις δυνάμεις και τις προσπάθειές τους για συγκέντρωση αιμοπεταλίων και αίματος. Δύο διαφορετικές ομάδες εργαζόμενων με κοινή συναίσθηση των αναγκών που υπάρχουν, στέλνοντας, λίγο πριν το Άγιο Πάσχα που οι ευαισθησίες όλων μας είναι πιο αναπτυγμένες, μήνυμα ελπίδας, αγάπης και ταυτόχρονα παρότρυναν όποιον μπορεί να συμμετέχει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται να προσφέρει αίμα και αιμοπετάλια.