Χορός του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης “Εύξεινος”, την Κυριακή του Πάσχα, 24 Απριλίου, στο κέντρο “Ακρίτας” στα Αλωνάκια .