Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, υπεγράφη, χθες Πέμπτη 14/4, σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και δικηγορικής εταιρείας από την Αθήνα, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας σειράς ενεργειών για τη διασφάλιση παροχής θερμικής ενέργειας για τη λειτουργία εγκατάστασης
της τηλεθέρμανσης Κοζάνης
. Συγκεκριμένα αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών δεδομένων των λειτουργικών αναγκών και ειδικότερα της ανάγκης νομικής υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης έναντι τρίτων για τη διασφάλιση παροχής θερμικής ενέργειας καθώς και τη μελέτη και επισκόπηση όλων των αποσταλέντων εγγράφων της υπόθεσης, τη χάραξη στρατηγικής χειρισμού της εν λόγω υπόθεσης, τη σύνταξη νομικής γνώμης, τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων για τη συζήτηση του τρόπου χειρισμού της υπόθεσης, την αξιολόγηση των μέχρι σήμερα δεδομένων της υπόθεσης καθώς και τη σύνταξη και αποστολή σχετικής εξωδίκου δηλώσεως. Σε ό,τι αφορά το “εξώδικο”, αυτό θα απευθύνεται προς την ΔΕΗ, το Υπουργείο Ενέργειας και το Πρωθυπουργικό Γραφείο (ή/και λοιπούς συναρμόδιους φορείς), με έκθεση όλων των ζητημάτων και θέση κάθε φορέα προ των ευθυνών του, σε σχέση με το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. To κόστος, για τις υπηρεσίες αυτές της δικηγορικής εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.