Γαλατινή Βοΐου: Ο χορός της Ρόκας, την Τρίτη του Πάσχα 26 Απριλίου .