Η ελαιοκράμβη κιτρίνισε τους αγρούς, γύρω από την Κοζάνη. Η φωτογραφία είναι του συμπολίτη μας, ιατρού, Αθανάσιου Γκάντου, που δημοσιεύτηκε στην ομάδα Φωτογραφίες από το Ν. Κοζάνης