Ξεκινάει αύριο Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η διαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2022-23, στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Εορδαίας

9 Μαΐου 2022
11:13
Κανένα σχόλιο

 

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι η διαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2022-23, θα ξεκινήσει στις 10/05/2022 και θα ολοκληρωθεί στις 31/05/2022 σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών  Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017).

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Προϊσταμένη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας (Καραζάνου 1) με φυσική παρουσία ενός μόνου ατόμου ανά αίτηση και ώρες από 10:00 έως 12:00 το πρωί (τηλ. επικοινωνίας: 24630-24638, κ. Τσιώμπρα Φανή ).

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

 1. Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μποδοσάκειο Νοσοκομείο).

Ηλικιακή κατηγορία για το νηπιακό τμήμα: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

Ηλικιακή κατηγορία για το βρεφικό τμήμα: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από

 01/04/2020 έως και 31/03/2022.     

 1. Β΄ Παιδικός Σταθμός (Καραζάνου 1 Πτολεμαΐδα).

 Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Άρδασσας.

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Εμπορίου.

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Μηλοχωρίου.

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Ολυμπιάδας

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Περδίκκα

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Ανατολικού

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

 1. Παιδικός Σταθμός Πύργων

Ηλικιακή κατηγορία: Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 31/03/2020.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :

 • Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2022-23 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν το Σεπτέμβριο 2022.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς είναι η τακτοποίηση των τροφείων 2021-22, ώστε να μην υπάρχουν οφειλές του συγκεκριμένου έτους.
 • Τυχόν κενές θέσεις που προκύπτουν κατά την διάρκεια λειτουργίας από τα βρεφικά ή τα νηπιακά τμήματα, θα καλύπτονται από παιδιά που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτά που διαγράφηκαν και αν δεν υπάρχουν, θα καλύπτονται από εκπρόθεσμες αιτήσεις βάσει μοριοδότησης.

 • Σας γνωρίζουμε ότι οι Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούν στην καταβολή τροφείων ακόμη κι αν έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα.

Οι γονείς οι οποίοι εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα, συστήνουμε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τόσο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., όσο και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας για ευνοϊκότερους λόγους.

Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών/επανεγγραφών και εξαιρούνται από τον τελικό πίνακα μοριοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Εναρμόνισης μπορείτε να απευθύνεστε:

 1. Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχική σελίδα- Παιδικοί Σταθμοί Περίοδος 2022-2023.
 2. Στο τμήμα πρώιμης παιδικής φροντίδας και παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ..(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) Δήμου Εορδαίας στην διεύθυνση : Καραζάνου 1, στο τηλέφωνο 24630-24638

 • Τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

 

 1. Αίτηση εγγραφής νηπίου (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Εάν δεν είναι στη Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
 3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο,  (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό),

καθώς και καρτέλα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2022 (που αφορά εισοδήματα του 2021). Σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων. Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης αυτού μέχρι 30/06/2022. Η κατάθεση του εκκαθαριστικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης εγγραφής.

            Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη η       βεβαίωση από την εφορία.

 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)

 1. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου).
 2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης (ορισμένου χρόνου).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)

 1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα.
 2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης.

            ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΥΟ.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

            ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ (για το προηγούμενο έτος).

ΑΝΕΡΓΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ

 1. Προσκόμιση Βεβαίωσης ανεργίας του γονέα ή των γονέων ή αντίγραφο ανεργίας σε ισχύ.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΥΟ.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα.
 6. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές).
 7. Βεβαίωση ΚΕΠΑ (67% και άνω ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο).
 8. Βεβαίωση από τον στρατό (για γονέα στρατιώτη).

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Α). Το 10 παιδί 50 ευρώ  μηνιαίως.

Β). Το 20 παιδί 50% έκπτωση και αν υπάρχει 3 παιδί είναι δωρεάν.

Μειωμένα κατά 50% στα τροφεία δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

Α) Τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

Β) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

Γ) Τα παιδιά γονέων με αναπηρία (67%).

Εξαιρούνται από την καταβολή τροφείων

Α) Τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

Β) Η ανεργία και των δύο γονέων (μακροχρόνια με ελάχιστο χρόνο ανεργίας ενός (1) έτους- να αποδεικνύεται από πιστοποιημένο έγγραφο).

Γ) Τα παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών (από έξι παιδιά και άνω).

Δ) Οι άνεργοι γονείς με μηδενικό τεκμαρτό εισόδημα.

Τρόπος καταβολής  τροφείων

Η καταβολή των τροφείων για την φιλοξενία παιδιού για κάθε σχολική χρονιά (11μήνες), γίνεται με μηνιαίες δόσεις με την έναρξη τον Σεπτέμβριο ή με εφάπαξ καταβολή έως τέλος Οκτωβρίου με αντίστοιχη έκπτωση 10%, ανάλογα με τα κοινονοικοοικονομικά κριτήρια όπως αναφέρονται παραπάνω.

Κατά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στον βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό, ο γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα το άτομο που θα είναι ο οικονομικά υπόχρεος στην καταβολή τροφείων, το οποίο ενδέχεται να είναι κάποιος από τους δύο γονείς ή και τρίτο άτομο, π.χ. παππούς.

Όταν το παιδί γίνει δεκτό για να φιλοξενηθεί, και ειδικότερα κατά την εγγραφή/ανανέωση εγγραφής στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ο ορισθείς ως οικονομικά υπόχρεος συμπληρώνει ειδική υπεύθυνη δήλωση, όπου αναγράφεται η ετήσια οφειλή του οικονομικά υπόχρεου καθώς και ο τρόπος που αυτός έχει επιλέξει για την αποπληρωμή (εφάπαξ ή μηνιαίες δόσεις). Σε περίπτωση υπόχρεου που είναι τρίτο άτομο η ειδική δήλωση συνυπογράφεται και από τον γονέα ή κηδεμόνα.

 • Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού, η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά.
 • Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας, πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου ή Παιδιάτρου για τον χρόνο απουσίας και ανάρρωσης.
 • Διευκρινίζεται ότι για την επανεγγραφή νηπίου ή βρέφους, για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να μην υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές στο Ν.Π.Δ.Δ..
 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε το παιδί διαγράφεται αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 • Η επιλογή του τρόπου πληρωμής θα γίνεται μέσω λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό

GR3001722510005251055673706 (Δικαιούχος: ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.)

 • Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα, για τροφεία μηνός, του παιδιού (όνομα), ο παιδικός σταθμός που φιλοξενείται το παιδί, το ποσό και ο ΑΦΜ (γονέα).

            Δεκτοί τρόποι πληρωμής

 • Σε ταμείο τραπεζικού καταστήματος.
 • Μέσω e-banking.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ  ΤΡΟΦΕΙΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249 Τ.β΄/5.12.2017, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟ.Π.ΠΑ.Π..

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται με την υπ΄αριθ.24/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟ.Π.ΠΑ.Π.. (Πίνακας μορίων (μοριοδότηση) για την κατάταξη αίτησης εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Εορδαίας).

Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την μοριοδότηση της κάθε αίτησης θα ανακοινώσει τους πίνακες της Α΄ επιλογής  και στη συνέχεια τους οριστικούς πίνακες κατάταξης βρεφών και νηπίων.

 

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.