Την Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 5.110.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κασαπιδης Γεώργιος και ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, την Τρίτη 10 Μαίου 2022.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, κατά 85% από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κατά 15% από τον Δήμο Βοίου .Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση και χαλικόστρωση 122 οδών εντός των ορίων του Δήμου. Η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα μήνες και με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε 216 επιχειρήσεις του Δήμου μας!!