Σημαντική μέρα για την Κοζάνη. Όπως σας παρουσιάζει το kozan.gr, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το έργο ανάπλασης της Πλατείας Λασσάνη και των πέριξ οδών, εκτιμώμενης αξίας 2.650.000 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προσφορές μέχρι μέχρι 09 Ιουνίου 2022. Mπορείτε να δείτε την περίληψη της προκήρυξης κάνοντας κλικ εδώ