Μετά την καταγγελία αναγνώστη στο kozan.gr, αντικαταστάθηκε η φθαρμένη Ελληνική Σημαία και τοποθετήθηκε νέα.