Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 το Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε στις  22/5/2022 από τις εκλογές του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυρράχου, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΝΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Π.Σ. Πολυρράχου


Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Μουσαφειρόπουλος Κωνσταντίνος                  Ζήντρα Ελένη