Συνεχίζονται οι εργασίες καλλωπισμού στην πόλη της Κοζάνης. Παρεμβάσεις στην οδό Ξ. Τριανταφυλλίδη.