Παρεμβάσεις σε κτήριο του κεντρικού πεζόδρομου της Κοζάνης για την αποκατάσταση φθορών.