Τι γίνεται με αυτούς που νομίζουν ότι τα πεζοδρόμια είναι για τα αυτοκίνητα και ο πεζός θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο;