Σιάτιστα: Παρουσίαση του βιβλίου «Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Ενας Πόλος ανάπτυξης», την Κυριακή 5 Ιουνίου.