Την κοινότητα μας επισκέφθηκε χθες 2/6/22  ο Αντιδήμαρχος Τοπικών Κοινοτήτων  Δουγαλής Γ.  μαζί του ήταν και ο Πιλαλίδης Γ.
πολιτικός μηχανικός του Δήμου Κοζάνης.   Η επίσκεψη του Αντιδήμαρχου έγινε ώστε να υποδείξουμε σημεία εντός της κοινότητας για εργασίες σε κράσπεδα (700 μέτρα) στα πλαίσια ολοκλήρωσης της ΣΑΤΑ 2022-23 αλλά και την κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Έγινε συζήτηση με μέλη του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας που αφορούν την εμποροπανήγυρη αλλά και με κατοίκους της κοινότητας σε θέματα καθημερινότητας.