Σας καρτερούμε την Κυριακή στο πάρκο του Αι Δημητρ για τον χρουνιατκο ποδαρόδρομο, στα σοκάκια του Αι Δημητρ μετα των Βορείων προαστίων τ’ Αι Δημητρ. Θα κινήσουμε στις 11 πμ