Στην πλατεία του Ιωακείμ Λιούλια στον Κρόκο έξω από το σχολείο επικίνδυνο φρεάτιο με ρεύμα εκτεθειμένο. Καθημερινά παίζουν και περνάνε παιδιά και το πηλαρ της ΔΕΗ έχει πάρει κλίση. Και ένα κουτί με γυμνά καλώδια. Τι περιμένουν να έχουμε κανένα ατύχημα?