Εκδηλώσεις “Koμνηνιώτικα 2022”, 11 – 12 & 13 Ιουνίου.