Πολλές καταστροφές, από το χαλάζι, στις καλλιέργειες οπωροφόρων στις Κοινότητες Βεγόρας και Μανιακίου στο Δήμο Αμυνταίου.