Πωλείται επιχείρηση πλυντήριο αυτοκινήτων στην Κοζάνη. Πληροφορίες στο τηλ. 6986424183