Εικόνες απόλυτης καταστροφής για τους παραγωγούς στον κάμπο του Δρεπάνου. Οι αγρότες περιμένουν, από τους αρμόδιους φορές,  την καταγραφή των ζημιών.