Από την εταιρία kIEFER TEK EΠΕ που δραστηριοποιείται σε έργα ΑΠΕ, ζητείται προσωπικό για πλήρη απασχόληση σε θέση εργοταξίου με έδρα την Κοζάνη, στις παρακάτω ειδικότητες:
  • Τοπογράφων Μηχανικών
  • Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Πολιτικών Έργων Υποδομής
Απαραίτητα Προσόντα
  • εμπειρία στο αντικείμενο τοπογραφικών αποτυπώσεων & χαράξεων
  • Γνώσεις Η/Υ
  • Γνώσεις autocad
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected].  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 24610 – 28840.