Οδός Βασιλείου Φόρη  στην Κοζάνη. για άλλη μια φορά βλέπουμε την κακοτεχνία του δρόμου γεμίζοντας μπάρες νερού δυσκολεύοντας τους πεζούς από διερχόμενα αυτοκίνητα ..για άλλη μια χρονιά η αδιαφορία των υπευθύνων είναι φανερή. Ελπίζω να το δουν κάποιοι και να διορθώσουν ότι διορθώνεται.