Στο ίδιο έργο θεατές. To κλασικό – κι άλυτο – πρόβλημα με το πλημμυρισμένο σημείο, κάθε φορά μετά από νεροποντή, στην οδό Μακρυγιάννη στην Κοζάνη.