Αλλαγές σε συγκεκριμένα δρομολόγια από το ΚΤΕΛ Κοζάνης.