Όταν “χορεύουν” τα καπάκια από τα φρεάτια. Σημερινό βίντεο λήψης αναγνώστη από την έξοδο της πόλης στο δρόμο προς Κρόκο.