Σταγόνα Ελπίδας και Νέοι Εθελοντές Εθελοντές Αιμοδότες για 14η Ιουνίου.