Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/30-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137), η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

.

 

                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Πρόληψης Υγείας Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Σιδηράς, εντεταλμένος σύμβουλος.

Έγκριση πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του Δρίζειου Κληροδοτήματος και διενέργεια κλήρωσης, για την ανακήρυξη δικαιούχων βοηθήματος γάμου, για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Έγκριση συμφωνίας συνεργασίας για το ερευνητικό πρόγραμμα Berlin – «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης» μεταξύ του ΕΛΚΕ ΠΔΜ και του Δήμου Κοζάνης για την παροχή κυριότητας εξοπλισμού στον Δήμο Κοζάνης μετά τη λήξη του έργου.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης, για τη σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών α) Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και β) Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) MAK ENERGY IKE και β) Σιγαλού Λεωνίδα

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Έγκριση διάθεσης καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων των Τ.Κ. Αγ. Χαραλάμπους και Σιδερών από τα δημοτικά δάση.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Χαρίση Μαλαματή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης.

Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Κοίλων συνολικής έκτασης  22,345 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ξηρολίμνης  συνολικής έκτασης 25,718 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος  

Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Χρωμίου συνολικής έκτασης 17,00579 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λιβερών συνολικής έκτασης  90,604441 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αιανής συνολικής έκτασης  21.360,00 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην κοινότητα Αμυγδαλιάς,συνολικής έκτασης 18,45 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην κοινότητα Αγ.Παρασκευής,συνολικής έκτασης 62,950 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Εξέταση αίτησης κ. Μουρουζίδη Αναστασίου για  «Μείωση ενοικίου Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 169,77 τ.μ που βρίσκεται στην  Κοινότητα Αγ. Δημητρίου»

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση παραχώρησης χώρου στη ΔΕΗ επί της Πλατείας Λασσάνη, για εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου δυο θέσεων εργασίας, διαστάσεων 4,20μΧ2,50μ και

μιας Χημικής τουαλέτας.

Εισηγητής: κ Παφύλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 21/2022 ΑΔΣ με θέμα «Καθορισμός θέσεων και έγκριση θρησκευτικών επετειακών εμποροπανηγύρεων  έτους 2022».

Εισηγητής: κ Παφύλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ