14ο αντάμωμα Λευκαριωτών & φίλων το Σάββατο 2 Ιουλίου.