Σε πλήρης εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βελτίωσης / αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του ΟΑΠΝ Δ. Κοζάνης.

  • Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση 1.600 καθισμάτων στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης. Τα παλαιά καθίσματα θα τοποθετηθούν στα παρακάτω γήπεδα:

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Κ. , γήπεδο Ν. Νικόπολης, Αιανής, Κρόκου, Κοίλων, Ξηρολίμνης και Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο στα Κοίλα.

  • Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν ξεκινήσει, ξεπερνώντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια υγειονομική και οικονομική κρίση, οι εργασίες αποκατάστασης του μεταλλικού φέροντος οργανισμού του κτιρίου, έργο που θα εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου καθώς και την γενικότερη αναβάθμισή του. Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ 2012 – 2016).

  • Καθημερινά εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Α.Κ., από το τεχνικό και εργατικό δυναμικό του ΟΑΠΝ Δ. Κοζάνης.