Ξεκίνησε η κατασκευή των νέων πεζοδρομίων στην Κοινότητα Βατερού Κοζάνης ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων.Το έργο περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και τη δημιουργία διαβάσεων πεζών.