Πρώτη μέρα εκπαίδευσης των Κροκοπαραγωγών, στην εταιρεία Fina Garcia SA, στην Βαρκελώνη, με το πρόγραμμα ERASMUS