Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, ο εταίρος του έργου  ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουνίου, στην Αίθουσα Κοβεντάρειο, στην Κοζάνη, περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης  με τίτλο «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece – Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα,  στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού 30 χρόνων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE και θα έχει υβριδικό χαρακτήρα.