Από την Παρασκευή 17/6/22 συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έχει μετακινήσει κατά 10 περίπου μέτρα τον μετασχηματιστή-υποσταθμό και μια κολόνα που βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο, στην υπό ανάπλαση πλατεία του Μικροβάλτου.

Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων από 15ετίας και πλέον, που είχαμε αναδείξει μέσα από την εφημερίδα «Εν Μικροβάλτω…».

Οι λόγοι που επέβαλλαν τότε την παρέμβαση, σύμφωνα με την άποψη των κατοίκων, ήταν, η επικινδυνότητα για την υγεία των κατοίκων με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται σε κεντρικό λειτουργικό χώρο της πλατείας και πλησίον του χώρου του ΚΑΠΗ και η γενικότερη αισθητική του χώρου.

Με την παρούσα μετακίνηση δεν έχει εκλείψει κανένας λόγος από τους προαναφερόμενους, αφού παραμένει σε ζωτικό προσπελάσιμο χώρο της πλατείας, βρίσκεται πλέον πιο κοντά στο χώρο του ΚΑΠΗ Μικροβάλτου (ποιο ΚΑΠΗ θα πει κάποιος…) και επίσης πολύ κοντά στην εκκλησία!

Μια καλύτερη λύση που θα ήταν εφικτή, θα προϋπόθετε ασφαλώς αυξημένο κόστος (πρόσθετες κολόνες, υλικά, αυξημένες εργατώρες κλπ). Μάλλον εκτιμήθηκε ότι δεν το αξίζαμε… 

mikrovalto.gr

Δείτε φωτογραφίες, πριν και μετά…

Πριν (18/4/2022)

metasxMikr22 1

 

Μετά (21/6/22)

metasxMikr22 2