Παρουσίαση του βιβλίου “Κατά Ιωάννη”, το Σάββατο 2 Ιουλίου.