Ζητούνται άτομα για το τμήμα πωλήσεων από την εταιρεία Teostores. Οι θέσεις εργασίας είναι μερικής και πλήρους απασχόλησης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά στο email info@teostores.gr με κωδικό θέματος 1 για μερικής απασχόλησης και κωδικό θέματος 2 για πλήρη απασχόληση.